چمدان : مقصود اسعدی سامانی به تغییر سیاست های ارزی دولت اشاره کرد و به ایرنا گفت: تخصیص ارز مورد نیاز شرکت های هواپیمایی از یک ماه پیش متوقف شده و این مساله مشکلات زیادی را برای شرکت ها از جمله کنسل کردن برخی پروازها به دنبال داشته است.

او افزود: پیشتر با همکاری انجمن شرکت های هوایی، بانک مرکزی ارز مورد نیاز این شرکت را تامین کرد اما با وجود ارائه مدارک و مستندات کافی، اکنون بیش از این یک ماه است که هیچ ارزی به شرکت هواپیمایی تخصیص نیافته است.

اسعدی گفت: تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز شرکت های هواپیمایی برای صنعت هوانوردی چالش های بسیار زیادی را به وجود آورده به طور نمونه، سه روز پیش پرواز کیش ایر به استانبول به همین دلیل انجام نشد؛ ضمن آنکه امکان خرید ارز از بازار آزاد نیز وجود ندارد.

  ارز دولتی کیش‌ایر را زمین گیر می‌کند | پرواز تهران – استانبول لغو شد