چمدان : آنطور که فدراسیون اسکی نقل‌ می‌کند، اسکی در منطقه خاورمیانه پس از جنگ جهانی دوم رواج یافت و بیشتر در ارتش و به منظور هدف‌های نظامی گسترش پیدا کرد از این رو نخستین قهرمانان اسکی این منطقه نظامیان بودند. همچنین هر کس که به مقام قهرمانی می‌رسید،  پس از مدت کوتاهی جذب ارتش می‌شد.

در ایران نخستین مسابقات اسکی در سال ۱۳۱۷ برگزار شد و در سال ۱۳۲۵ (۱۹۴۶) نیز فدراسیون اسکی نیز  تاسیس شد.

البته پیش از آنکه اسکی به عنوان یک ورزش و تفریح مطرح شود ایرانیان مناطق سردسیر تجهیزاتی همانند چوب اسکی درست کرده‌بودند و در زندگی روزمره خود از آن استفاده می‌کردند. برای نمونه سرهنگ یحیایی رئیس اسبق فدراسیون اسکی و کوهنوردی ایران در خاطرات خود در این باره گفته‌است: در سفر تجسسی خود در کوه‌های پر برف لرستان راهنمایی داشته‌اند که دارای نوعی راکت برفی بوده و بر زبان محلی به آن «درگ» می گفته‌اند و شکارچیان بومی آن مناطق آن را از شاخ گاو و یا شاخ شکار می‌ساختند. «درگ» یا راکت برفی که کوه نشینان بختیاری به ابتکار خود از شاخ گاو می ساختند از سوراخ‌هایی که روی پل‌های افقی دیده می‌شود در سیمان یا چرم رد می‌کنند و کفش خود را به آن محکم می‌کنند.

امروزه ده‌ها پیست اسکی در مناطق مختلف ایران قرار دارد که آخرین وضعیت پیست‌های اسکی مورد تایید فدراسیون به شرح زیر است: