چمدان : علی هژبری سرپرست هیأت باستان شناسی با اعلام این خبر گفت: گورستان تاریخی و بنای بلغورخانه واقع در روستای قلعه شیر شهرستان تربت جام به شماره ۹۶۰۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: با گسترش گورستان و نیز تخریب‌های مکرر، بنا در معرض خطر جدی قرار گرفته بود از این رو برنامه تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه در دستور کار قرار گرفت.

او با اشاره به اینکه سنگ قبرهایی از دوره صفوی نشان از قدمت گورستان دارد تصریح کرد: در راس تپه‌ای مشرف بر گورستان بقایای بنایی با مصالح سنگ و ملات گچ نیمکوب را می‌توان در بین بقایای خاک های زیرورو شده تشخیص داد.

به گفته این باستان شناس، بومیان معتقدند در مقابر صفوی پایین دست نذر می‌کرده و در داخل بنای راس تپه با پختن آش بلغور نذرشان را ادا می‌کرده‌اند.

وی با بیان اینکه پروژه ساماندهی این بنا و گورستان در چهار مرحله انجام گرفت افزود: در مرحله اول با ایجاد ۱۱ گمانه آزمایشی پیرامون بنا، عرصه و حریم بنا مشخص شد.

او گفت: در مرحله دوم تمام خاک‌های حاصل از کنکاش بنا از داخل و پیرامون بنا پاکسازی شده و گروه به خواناسازی پلان پرداخت.

هژبری اظهار داشت: در مرحله سوم در قسمت هایی از بقایای بنا که فروریخته بود به بازپیرایی پرداخته و با کشیدن عایق در راس دیوارها، به حفاظت اولیه پرداخته و با ایجاد مصطبه‌ای گرداگرد بنا، مانعی در مقابل تعرضات احتمالی به عرصه بنا ایجاد شد.

رییس هیأت باستان شناسی تأکید کرد: در همین راستا گروه با ایجاد سکو و قرار دادن بقایای سنگ گورهای صندوقی پراکنده در گورستان از دوره صفوی، به ساماندهی آنها پرداخت.

به گفته وی، بررسی معماری و سفالینه نشان می‌دهد که بنا به احتمال قریب به یقین آرامگاهی از دوره تیموری است.

او تأکید کرد: انجام این پروژه بدون همکاری مسئولین بومی و نیز مردم روستا بخصوص دهیاری و شورای اسلامی آن امکان‌پذیر نبود.
گمانه زنی، تعیین عرصه و پیشنهاد حریم بقایای بنای بلغورخانه واقع در روستای قلعه شیر شهرستان تربت جام خراسان رضوی با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد .