چمدان: قیمت روز خدمات گردشگری را در ادامه مشاهده کنید:

* قیمت ارز مسافرتی | یورو:  ۱۴۳۰۰ تومان

 

* قیمت پروازهای داخلی برای تاریخ ۱۴ آبان

تهران به مشهد از ۲۳۰ هزار تومان تا ۷۹۰ هزار تومان

تهران به کیش ۲۹۵ هزار تومان تا ۳۱۲ هزار تومان

تهران به شیراز از ۱۵۴ هزار تومان تا ۶۸۱  هزار تومان

 

* قیمت پروازهای خارجی برای تاریخ ۱۴ آبان

تهران به استانبول از ۶۷۹ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۲۳۶ هزار تومان

تهران به ازمیر ۲ و نیم میلیون تومان

استانبول به مسکو  ۲ میلیون تومان

 

قیمت تورهای خارجی

تور استانبول برای ۲ شب ۲ میلیون تومان

تور آنتالیا  برای ۶  شب ۳ میلیون تومان

تور بارسلون برای ۴  شب ۳ و نیم میلیون تومان +۳۵۰ یورو

نکته: با توجه به امکانات مختلف تورها که روی قیمت آنها تاثیر دارد، بازه میانگین قیمتی تورهایی که در ماه آبان برگزار می‌شود، در نظر گرفته شده است. در مقاصد معروف سعی می شود که میانگین قیمت تورهای لحاظ شود، با این وجود قیمت‌های ارائه شده خاص آن تور است.

 

قیمت تورهای داخلی

تور ایلام ۳ روزه زمینی حدود ۶۰۰  هزار تومان

تور کویر مصر ۳ روزه  ۲۶۰ هزار تومان

تور عشایر بختیاری کوهرنگ ۳ روزه ۵۰۰ هزار تومان

نکته: با توجه به امکانات مختلف تورها که روی قیمت آنها تاثیر دارد، بازه میانگین قیمتی تورهایی که در ماه آبان برگزار می‌شود، در نظر گرفته شده است.