چمدان: مردم شهر گوببیو در قلب اومبریا در ایتالیا از ۱۹۸۱ همه‌ساله دامنه کوه اینجینو را به شکل درخت کریسمس آراسته می‌کنند. درختی که بر تمام شهر چشم‌انداز دارد.

این درخت کریسمس نورانی که از سال ۱۹۹۱ وارد کتاب رکوردهای جهان، گینس شده امسال هم به‌سنت هر سال از ۷ دسامبر شهر گوببیو را آراسته است.

ارتفاع این درخت که با ۲۵۰ چراغ سبز و ۳۰۰ چراغ رنگی ساخته شده ۶۵۰ متر است و پایه آن به اندازه ۳۰ زمین فوتبال است.

در بالاترین نقطه این درخت ستاره‌ای به مساحت هزار مترمربع که با ۲۰۰ چشمه نورانی ساخته شده است. این درخت تا ۶ ژانویه روشن خواهد بود.