چمدان: کیوان رستم پور سرپرست بررسی و شناسایی آثار باستان شناختی بخش کلاترزان با اعلام این خبر گفت: با توجه به قرارگیری بخش کلاترزان به عنوان پل ارتباطی این منطقه مابین زاگرس مرکزی و شمال بین النهرین می‌توان کلید حل بعضی از سوال‌های مربوط به فرهنگ‌های مرسوم در دوره‌های مختلف را در این بخش جستجو کرد.

وی افزود: انتظار می‌رود که دوره‌های مختلف استقراری بخش کلاترزان با زاگرس مرکزی مواد فرهنگی واحدی را ارائه دهند و همچنین بتوان سبکی از سفال‌های بومی غالب در منطقه کلاترزان را تعریف و معرفی کرد.

به گفته این باستان شناس، مطالعه فراوانی آثار سطحی، تحلیل بافت‌های استقراری، بررسی روند شکل‌گیری و تغییر و تحول آثار در تعامل با عناصر فرهنگی، طبیعی، محیطی و تاریخی مبنای مطالعات تحلیلی این تحقیق را تشکیل می‌دهند.