چمدان : هفتاد‌وهفتمین جلسه کمیته تخصصی معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجدارزش با موضوع اقدامات صورت‌گرفته در بافت تاریخی شهر قزوین در سال‌های گذشته در راستای بازگشایی محور انصاری‌شرقی با حضور اعضای اصلی کمیته تخصصی و همچنین کارفرما و مسئولان استانی مورد بررسی قرار گرفت.

بنا بر اعلام نظر کمیته تخصصی معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجدارزش با توجه به اقدامات صورت‌گرفته در بافت تاریخی شهر قزوین در سنوات پیشین، در راستای بازگشایی محور انصاری شرقی، مصوبه مورخ ۹۴.۲.۱۵ شورای‌عالی شهرسازی و‌ معماری، با احداث خیابان مذکور مخالفت و مقرر کرد خیابان انصاری شرقی در قالب تهیه طرح ویژه‌ در مقیاس طراحی‌شهری برای محله بلاغی تعیین تکلیف شود.

طرح تهیه شده برای محله مذکور به کارفرمایی شرکت عمران‌ و‌ بهسازی شهری ایران با همکاری شهرداری و نهادهای استانی، در هفتاد‌و‌هفتمین جلسه کمیته تخصصی معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجد ارزش در تاریخ ۹۶.۸.۲ با حضور اعضاء کمیته تخصصی، همکاران استانی و ستادی به بحث و بررسی گذاشته شد.

گفتنی است اعضای کمیته تخصصی معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجدارزش به دبیری فرزانه صادق‌مالواجرد، متشکل از آقایان سیدمحمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، محسن حبیبی، سیاوش صابری، مهدی حجت معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، مجید مخدوم، ایرج کلانتری، فرجامی، احدی و خانم قاسمی هستند.