چمدان: علی صالحی با بیان این خبر افزود: پرونده مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هرمزگان در حال رسیدگی است. متهمین اکنون با تأمین قرار وثیقه قانونی آزاد هستند و پرونده در شعبه پنج بازپرسی در حال رسیدگی است.

وی با بیان اینکه با توجه به پیچیدگی‌ها و حجمی که این پرونده داشته موضوع در حال کارشناسی است گفت: کارشناسان تقاضای مهلت کرده بودند. سعی ما بر این است که این پرونده نیز در اسرع وقت رسیدگی شود.

صالحی در خصوص حریم دریا و ساحل نیز گفت: برنامه‌های جدی در این زمینه داریم. ما به‌عنوان خدمت‌گزار مردم موظف به پایداری و حراست این امانت هستیم تا هرکس هر تعرضی چه به خشکی چه دریا داشته باشد برخورد کنیم.