چمدان: فرهاد عزیزى در نشست خبرى روز میراث فرهنگى گفت: امسال از نظر اعتبارات در بدترین وضعیت قرار داریم. سال گذشته هم تنها ٢٠ درصد از بودجه تخصیص پیدا کرد و وضعیت اقتصادى دولت مناسب نبود.

او در ادامه گفت: این مساله بسیار خطرناک است، جرا که مربوط به نفایس میراث فرهنگى کشور است که جمهورى اسلامى براى حفاظت و نگهداری آنها تعهد داده است.

مدیر کل امور پایگاه‌های میراث فرهنگی افزود: به همه پایگاه اعلام کردیم از هر پتانسیلى که مى‌توانند استفاده کنند و از هر دستگاه اجرایی، منابع خارجى و گروه‌هاى بین المللى که مى‌توانند اعتبار جلب کنند.

فهرست بهای میراث فرهنگی آماده‌شد

سید هادی احمدی، مدیر کل دفتر حفظ و احیا محوطه‌ها و بناهای تاریخی در نشست خبری روز میراث فرهنگی گفت: طرح توانمندسازی ساکنین و مالکین بافت‌های تاریخی در صحن مجلس سورای اسلامی تصویب شده‌است و امیدواریم مراحل دیگر تصویب را هم طی کند.

او ادامه داد: فهرست بهای میراث فرهنگی برای اولین بار در کشور آماده شده‌است. این فهرست بها ۹۸۳ آیتم در ۱۲ فصل دارد، ۴۵ درصد این فهرست مربوط به مرمت بنای تاریخی، ۲۵ درصد مششترک با ساختمان و ابنیه و ۳۰ رصد آیتم ها ستاره دار است و مربوط به نفایس می‌شود که بهای آن و یا مرمت آنها را نمی توان به صورت عادی محاسبه کرد، با تهیه این فهرست بسیاری از مسائل از جمله کسانی که قصد مرمت بناهای تاریخی خود را داشتند و در تعیین هزینه مرمت به مشکل بر می‌خوردند حل می‌شود.