چمدان :  در حالی که از ساعتی قبلی نامه ای از بانک سامان خطاب به روسای شعبه ها درباره توقف فروش ارز مسافرتی از ۳۰ تیر ماه منتشر شده، منبعی در روابط عمومی این بانک در گفتگو با اقتصادآنلاین ضمن تکذیب این خبر گفته که فروش ارز مسافرتی روز شنبه طبق برنامه ادامه خواهد داشت.

  ارز مسافرتی رفتنی شد؟ | بانک سامان دستور توقف ارز مسافرتی را صادر کرد؟

گفتنی است که در نامه منتشر شده بانک سامان طبق دستور بانک مرکزی از توقف فروش ارز مسافرتی خبر داده است. هنوز هیچ منبع رسمی ای درباره این موضوع واکنش نشان نداده است و صحت نامه بانک سامان نیر قابل تایید نیست.