چمدان :   باغ و عمارت صدری یا نمیر در شهر تفت مجموعه‌ای از باغ و دو عمارت است که باغ آن در زمان زندیه به دستور «صدرالعلما» از خوانین تفت پایه‌گذاری شده‌ است. تا پیش از آنکه این باغ و عمارت در سال ۱۳۱۹ توسط «نمیر میزانیان» از نوادگان صدرالعلما خریداری شود به باغ صدری معروف بوده‌ است اما پس از فرش آن به نام باغ و عمارت نمیر مشهور می‌‌شود.

نمیر میزانیان شکسته بند معروف و از زرتشتیان یزد پس از خرید این باغ تغییراتی در آن ایجاد می‌کند. باغ صدری به دلیل بادگیر بلند آن که ۲۳ متر ارتفاع دارد و بر فراز عمارت تابستان نشین ساخته شده و  همچنین حوضی با ۹۵ فواره معروف است.

این عمارت و باغ اکنون با کاربری رستوران و اقامتگاه به بخش خصوصی واگذار شده‌است.

عمارت صدری و حوض مقابل آن با ۹۵ قواره | عکس: آیسان زرفام

 

عمارت صدری | عکس: آیسان زرفام

 

عمارت زمستان نشین باغ صدری | عکس: آیسان زرفام

 

عمارت صدری | عکس: آیسان زرفام

 

نمای بادگیر باغ صدری از پنجره عمارت زمستان نشین | عکس: آیسان زرفام

 

عمارت صدری | عکس: آیسان زرفام

 

عمارت صدری | عکس: آیسان زرفام

 

فواره های قدیمی و سنگی حوض عمارت و باغ صدری | عکس: آیسان زرفام

 

بادگیر باغ صدری | عکس: آیسان زرفام