چمدان: حمیده چوبک مدیر پایگاه تاریخی الموت گفت: با توجه به شرایط نامساعد جوی و بارندگی در منطقه الموت و خطر مه گرفتگی، ریزش سنگ و لغزندگی مسیر، گردشگران تا اطلاع ثانوی از سفر به الموت و بازدید از قلعه حسن صباح و لمبسر خودداری کنند.