چمدان: محمد اسلامی در حاشیه بازدید از پروژه‌های راهسازی استان البرز در واکنش ایران در قبال تحریم هواپیمایی ماهان گفت: همه شرکت‌ها و صنعت هوایی ما را تحریم کرده‌اند، ماهان هم یکی از این شرکت‌هاست.

وی افزود: شماره و لیست هواپیماهای ایران‌ایر هم در لیست تحریم قرار گرفته است.

اسلامی ادامه داد: این کار غیرقانونی و خلاف حقوق بین‌الملل است و از این کارها آمریکا کرده و می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: نامه هواپیمای کشوری آلمان را پاسخ داده‌ایم، چون اتهاماتی در آن مطرح شده بود که زیبنده نیست.