چمدان: مقصود اسعدی سامانی با اشاره به این‌که یک شرکت ترکیه‌ای اعلام کرده از یک نوامبر ۲۰۱۸ (پنجشنبه گذشته) نمی‌تواند به شرکت‌های ایرانی سوخت بدهد، اظهار کرد:  این موضوع با توجه به تردد سالانه ۲٫۵ میلیون مسافر ایرانی بین ایران و ترکیه و هفته‌ای ۲۰۰ پرواز که بر اساس توافق ایران و ترکیه بین دو کشور انجام می شود و همچنین اعلام ترکیه مبنی بر تبعیت نکردن از تحریم‌های آمریکا، خارج از توقع و انتظار شرکت‌های هواپیمایی بود.

سامانی درباره اقدام ایرلاین‌های ایرانی برای مقابله با این اقدام گفت: ایرلاین‌های ایرانی موضوع را به هواپیمایی کشوری منتقل کردند و این پیام از طریق هواپیمایی کشوری به هواپیمایی کشوری ترکیه منتقل شده است.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی افزود: انتظار این است که دولت ترکیه که از قِبل این پروازها منافع زیادی دارد، این مانع ایجاد شده را هرچه زودتر برطرف کند.

  ترکیه به هواپیماهای ایرانی سوخت نداد | یک پرواز ایرانی لغو شد ؛ پروازها از مسافرانشان کم کردند

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی همچنین با اشاره به روابط مناسب سیاسی ایران و ترکیه و موافقت‌نامه‌های هوایی دو طرف گفت: سازمان هواپیمایی ایران بابت تصمیم یک‌طرفه شرکت سوخت‌رسان ترکیه‌ای در عدم سوخت‌رسانی اعتراض خود را به ترکیه اعلام کرد.