چمدان: پنجم نوامبر ۱۶۰۵ گروهی از مذهبیان کاتولیک باهدف ترور شاه جیمز اول تصمیم گرفتند در روز بازگشایی مجلس، بشکه‌های باروت را در سردابه زیر ساختمان مجلس در کاخ وست‌مینستر منفجر کنند. این عملیات نافرجام که به «توطئه باروت» معروف است منشای برگزاری جشنی با نام «شب آتش گای فوکس» شده است که همه ساله ۵ نوامبر در سراسر انگلستان و کشورهای مشترک‌المنافع برگزار می‌شود. گای فوکس یکی از سربازان انگلیسی و از متعصبان کاتولیک بود که در عملیات توطئه باروت حضوری فعال داشت.

اما علاوه‌بر شب آتش گای فوکس، منحصرا مردم ساسکس انگلستان شب آتش دیگری را هم در ۵ نوامبر برگزار می‌کنند. این شب آتش هم که مناسبت آن دقیقا به ۵ نوامبر ۱۶۰۵ باز می‌گردد مربوط به سوزانده‌شدن ۱۷ تن از مذهبیان پروستان در شهرستان لوئیس ساسکس است. به‌دلیل همزمانی این دو مناسبت، شهرستان لوئیس شب آتش را با شکوه بسیار بیشتری نسبت به دیگر مناطق انگلستان برگزار می‌کند. به‌طوری‌که، لوئیس به پایتخت شب آتش جهان معروف شده است. این شهر با جمعیت فقط ۱۷هزار نفر قادر است سالانه بیش‌از ۸۰هزار تماشاچی را از نقاط مختلف جهان برای تماشای شب آتش جذب کند.

  برج لندن غرق در نور شد│ شعله‌هایی در بزرگداشت ساعت یازده یازدهمین روز از یازدهمین ماه سال ۱۹۱۸