چمدان: محمدحسن طالبیان در نشست خبرى ثبت جهانى جنگل هاى هیرکانى گفت: از نظر تعداد ثبت جهانی ما به صورت مشترک با امریکا در رده ٩ هستیم.

وى ادامه داد: در روزهاى پیش از جلسات مربوط به ثبت‌هاى جدید، جلسات و کارگاه‌هاى مختلفى از جمله جلسات مربوط به آثار در معرض خطر برگزار شد. در این جلسات گزارشى در مورد میدان امام اصفهان داده شد، توصیه نامه و پیشنهادهایى در مورد وضعیت مدیریت این سایت و منظر ساسانى مطرح شد که باید تا سال ٢٠٢٠ در این مورد گزارشى براى یونسکو ارسال کنیم.

معاون میراث فرهنگى کشور گفت: قلعه دختر به خاطر زلزله و شهر گور براى کاوش باستان‌شناسى از جمله مواردى هستند که در این پیشنهادات موضوعاتى در آن مطرح شده است.

طالبیان با اشاره به اینکه قدمت جنگل‌هاى هیرکانى مربوط به دوره سوم باستان شناسى (٢۵ تا ۵٠ میلیون سال) است، اظهار کرد: ١٢ عرصه و پهنه یا ١۵ سایت در محدوده ثبت جهانى هیرکانى وجود دارد از جمله این مناطق مى‌توان به لیسار در تالش، نوشهر، الیمستان، چهاردانگه، دو دانگه، جنگل إبر،جنگل گلستان و … اشاره کرد.

طالبیان با اشاره به گزارش iucn در جلسه ثبت جنگل هاى هیرکانى، افزود: گزارش خوب IUCN ما را از لابى سیاسی برای ثبت این پرونده بی‌نیاز کردالبته تا کنون بسیار کم پیش‌ آمده که ما به چنین کاری نیاز داشته باشیم. در اجلاس ها معمولا کشورهای عربی با هم هستند، کشورهای اروپایی با هم و … اما کسانى که فارغ از کار سیاسى کار کارشناسى در این حوزه انجام می‌دهند، معمولا خیلى خوب به ایران کمک مى کنند.
او ادامه داد: روز قبل از بررسی پرونده هیرکانی با آذربایجان صحبت کردیم و اعلام کردیم مایلیم بخش آذربایجان در آینده به پرونده اضافه شود شاید در فرآیند توسعه که نیاز به سهمیه ندارد، پرونده هیرکانی بتوانیم جنگل‌های  ارسباران را هم  که پرونده‌اش دیفر شده‌است بتوانیم به پرونده اضافه کنیم.
معاون میراث فرهنگی همچنین از پیشنهاد تغییر نام استان گلستان به هیرکان خبر داد.

تهیه برنامه جامع گردشگری جنگل‌های شمال

طالبیان گفت: رئیس سازمان به پژوهشگاه میراث برنامه جامع گردشگرى در جنگل هاى شمال توسط پژوهشگاه تدوین شود
او در ارتباط با سدهای ساخته شده در محدوده جنگل‌های هیرکانی و پروژه انتقال آب خزر اظهار کرد: سد لاسک و سد دیگراین محدوده در عرصه ثبت جهانى نیست، در مورد پروژه انتقال آب هم بررسی خواهیمکرد و نظر این سازمان نیز باید در نظر گرفته شود.

معاون میراث فرهنگی کشور ادامه داد: ما امیدواریم وضعیت مدیریت بخش‌هاى دیگر بهتر شود تا بتوانیم دیگر بخ‌های جنگل‌های هیرکانی را به پرونده اضافه کنیم .

 

  لحظه جهانی شدن جنگل‌های هیرکانی را ببینید | تصاویر هیرکانی که در اجلاس یونسکو پخش شد | فهرست ۱۵ نقطه جنگل‌های هیرکانی که جهانی شدند
  نقش جهان اصفهان در خطر خروج از فهرست میراث جهانی | سکوت و مخفی کاری عجیب میراث اصفهان | گذری که حریم نقش جهان را نقض می‌کند