چمدان: سروان مسعود خانجانی کارشناس کنترل ترافیک پلیس راه البرز گفت: این ترافیک در خط جنوبی محور کرج  – چالوس از میدان امیرکبیر تا کیلومتر ۱۰ سنگین و بقیه محور نیمه سنگین است.

ترافیک در خط شمالی و جنوبی آزاد راه تهران – کرج – قزوین به صورت پرحجم گزارش شده است.