چمدان: مصیب امیری اظهار داشت:همزمان با هفته صنایع دستی و با همکاری بخش خصوصی، نخستین بازار تجاری صنایع دستی  کشور در شیراز افتتاح می شود.

امیری افزود: این بازاردر مرحله اول، شامل ۶۵ غرفه در مجتمع تجاری مهستان شیراز است و کارکرد این غرفه ها، عرضه و فروش آثار صنایع دستی استان فارس، کارگاه تولید زنده، بسته بندی و صادرات صنایع دستی توسط یک تیم حرفه ای از اساتید و کارشناسان و بازاریابان این حوزه است.