چمدان: آثار نفیس و تاریخی از ایران و هنر معاصر در این بخش موزه ملی داغستان شهر ماخاچ قلعه به چشم می‌خورد. مهدی سنایی سفیر ایران در جریان رونمایی و بازدید از این موزه، چند اثر هنری معاصر ایران از جمله یک کتاب خاتم کاری و یک کاشی با طرح‌های ایرانی را به این موزه اهدا کرد.