چمدان: صدا و سیما که این تجمع اعتراضی را پوشش داده است از آن به عنوان «اعتصاب» یاد کرده و نوشته است: این اعتصاب در اعتراض به نبود امنیت شغلی و  شرایط سخت کاری از سوی مهمانداران قطار در ریل خوزستان صورت گرفته است. معترضان به عدم افزایش حقوق و کسر حق ماموریت‌ها نیز اعتراض کرده‌اند.

مهمانداران می‌گویند: علیرغم افزایش قیمت بلیت قطارها هیچ تغییری در واگن‌های قطار صورت نگرفته است.

آنها با اشاره به اینکه رستوران قطارها حذف شده و واگن‌ها یخچال ندارند می‌گوید: هزینه‌ها را از مسافران می‌گیرند اما امکانات اولیه هم در اختیار مسافران قرار نمی‌دهند.

یکی از مهمانداران می‌گوید: بلیت قطار از ۴ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان رسیده ولی هیچ تغییری در بهبود وضعیت ما صورت نگرفته است.

  اعتراض میهمانداران قطار تهران – خرمشهر | میهمانداران خط آهن را بستند
اعتراض مهمانداران قطار - خط آهن را بستند - تحصن اعتصاب قطار مهمانداران قطار
یکی از مهمانداران متحصن در ریل خوزستان می‌گوید: بلیت قطار از ۴ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان رسیده ولی هیچ تغییری در بهبود وضعیت ما صورت نگرفته است