چمدان: سرهنگ محمد نادربیگی روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: در پی گزارش تلفنی یک کارگر مبنی برکشف یک اسکلت حین حفاری چاه، موضوع به صورت ویژه دردستور کار پلیس این استان قرارگرفت.

وی اضافه کرد: با انتقال تکه های از این اسکلت به پزشکی قانونی و بررسی های علمی جمجمه و اطراف چشم مشخص شد که اسکلت مربوط به دوران باستان است.

نادربیگی گفت: تحقیقات علمی درخصوص قدمت دقیق این اسکلت همچنان ادامه دارد.