چمدان: اسب یکی از درشکه‌های میدان نقش جهان اصفهان که برای درشکه‌سواری گردشگران و درآمدزایی صاحبانش در این میدان تاریخی حضور داشت در اثر گرمای ۴۳ درجه اصفهان از حال رفت و نقش بر زمین شد.

سپهر سلیمی فعال محیط زیست و مدافع حقوق حیوانات در این زمینه نوشته است: آیا سواری گرفتن در این ساعات از اسب بی‌نوا مصداق حیوان آزاری و شکنجه نیست …

این فعال محیط زیست در ادامه نوشته است: آیا استفاده تفریحی از حیوان بی‌زبان در این ساعات و به این شکل از نظر اخلاقی و مذهبی توجیه دارد؟

این اتفاق موجب اعتراض برخی کاربران فضای مجازی و دوستداران محیط زیست شده است. تصاویری از این واقعه تلخ را در زیر ببینید.

از حال رفتن اسب میدان نقش جهان از گرما - گرمای شدید اصفهان - درشکه میدان نقش جهان

از حال رفتن اسب میدان نقش جهان از گرما - گرمای شدید اصفهان - درشکه میدان نقش جهان