چمدان : مهدی کسرایی‌پور، مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره ارز مسافرتی نیز افزود: هزار یورو برای یک بار در سال به کشور‌های دور و ۵۰۰ یورو برای یک سفر در سال برای کشور‌های نزدیک با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

کسرایی پور گفت: این سیاست فعلا فقط برای یک بار سفر در سال در نظر گرفته شده است.

وی درباره اختصاص نیافتن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در مرز‌های زمینی افزود: این مسئله به امکانات مبادی خروجی کشور باز می‌گردد و اکنون این ساز و کار کنترلی فقط در ۶ فرودگاه دایر است.

مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: در آینده برای مرز‌های زمینی و دریایی نیز تمهیداتی انجام می‌شود.

کسرایی پور درباره ارز مربوط به فرصت‌های مطالعاتی نیز افزود: درخواست کنندگان باید مستندات خود را از وزارت علوم دریافت و به بانک عامل تحویل دهند و بانک عامل نیز از بانک مرکزی ارز مورد نظر را دریافت خواهد کرد.

با توجه به این مساله که قیمت ارز مسافرتی با آزاد تفاوتی ندارد اکنون این سوال پیش می‌آید که اگر شخصی برای بار دوم در سال بخواهد به خارج از کشور سفر کند، آیا می‌تواند هیچ ارز ی بخرد یا خیر؟

  فیلم | نحوه جدید دریافت ارز مسافرتی از بانک‌ها
  شرایط جدید ارزی مسافران | مسافران برای سفر به کشورهای همسایه ۵۰۰ یورو دریافت می‌کنند