چمدان : موزه بانک ملی در تابستان ۱۳۹۶ در ساختمانی افتتاح شد که در ابتدا محل استقرار صندوق پس انداز بانک بوده و در ۲۵ تیر ۱۳۱۲ ساخته‌شده‌ است.

این بنا در محدوده بافت تاریخی تهران، توسط معماری آلمانی به نام هنریش با تلفیق معماری دوره هخامنشی و معماری اروپایی طراحی و توسط حاج حسین معمار اجرا می‌شود .

این موزه در حال حاضر آثار گرانبهایی همانند اشیاء متعلق به ۹ دهه تاریخ بانک از جمله ماشین‌حساب‌ها، انواع اسکناس و مسکوکات، اوراق و اسناد مربوط به بانک، سکه‌های باستانی، باجه‌های قدیمی بانک ملی، تابلوهای نقاشی، خوشنویسی، مینیاتور، آثار قلمزنی و … را در خود جای داده‌ است.

امکان بازدید از این موزه که در خیابان فردوسی تهران در کنار مجموعه ادارات بانک مرکزی قرار دارد از شنبه تا چهارشنبه بجز ایام تعطیل از ساعت ۱۳ الی ۱۷  برای بازدیدکنندگان مهیاست.

 

موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

ماشین تحویلداری متعلق به دهه ۵۰ | موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

ماشین تحویلداری و آرم قدیمی بانک ملی | موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

ماشین حساب | موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

ماشین نیکل شمار و ماشین حساب متعلق به دهه ۴۰ شمسی | موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

سند بازسازی شده صفحه اول کتابچه جمع و خرج مملکتی | سال ۱۲۶۵ هجری | موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

سکه های تاریخی | موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

باجه قدیمی موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

بنای موزه بانک ملی متعلق به ۱۳۱۲ و ثبت شده در فهرست میراث ملی | عکس: آیسان زرفام

 

بنای تاریخی بانک ملی که تلفیقی از معماری هخامنشی و اروپایی است | عکس: آیسان زرفام

 

موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام

 

ساختمان موزه در زمانی که به عنوان صندوق پس‌انداز استفاده می‌شد | عکس: آیسان زرفام

 

موزه بانک ملی | عکس: آیسان زرفام