چمدان: ۲ تیرماه سالروز به توپ بستن مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۷ خورشیدی به دستور محمدعلی شاه پادشاه قاجاری و توسط بریگارد قزاق به فرماندهی کلنل لیاخوف است که منجر به ایجاد دوره یک ساله استبداد صغیر و تعطیلی مجلس شد. در آن روز علاوه بر ساختمان مجلس ملی در بهارستان، خانه برخی از بزرگان مشروطه هم به دستور محمدعلی شاه تخریب و سپس غارت شد.

یکی از این خانه‌ها، خانه علی خان دولو قاجار ظهیرالدوله و همسر او فروغ الدوله (ملکه ایران) بود. فروغ الدوله دختر ناصرالدین‌شاه و عمه محمدعلی شاه قاجار بود و ظهیرالدوله یکی از رجال سیاسی و مشروطه‌خواه بزرگی به حساب می‌آمد.

در ۲ تیرماه همزمان با به توپ بستن مجلس به خانه و خانقاه ظهیرالدوله که درویش مسلک بود، حمله شد. پس از این واقعه ظهیرالدوله و همسرش فروغ الدوله شعری در مورد این حادثه نوشتند. که این ۲ شعر در آرشیو موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران موجود است. تصویر این دو شعر را مشاهده کنید.

شعر ظهیرالدوله در مورد به توپ بستن مجلس و مسجد سپهسالار |آرشیو موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
شعر فروغ الدوله در مورد به توپ بسته شدن خانه‎اش توسط قوای قزاق |آرشیو موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 

آرامگاه ظهیرالدوله در شمیران یکی از مقبره‌های معروف در تهران است که بسیاری از مشاهیر در آن خفته‌اند.