معرفی پرمتقاضی‌ترین کشورها برای دریافت گرین کارت آمریکا | آمار عجیب لاتاری درباره متقاضیان ایرانی مهاجرت به آمریکا
  مهمترین کشورهای مقصد ایرانیان برای مهاجرت ؛ کویت، فلسطین و بحرین در میان ۱۰ کشور اول | ترکیب سنی و جنسیتی ایرانی‌های مهاجر