چمدان: هفته نامه معروف آمریکایی نیویورکر که بیشتر در زمینه ادبی فعال می‌کند در شماره اخیر خود آسیب‌های گردشگری را مورد توجه قرار داده و طرحی خاص از تخریب گردشگران را روی جلد خود منتشر کرده است.

  مالیات برای گردشگران بالی│ نفری ۱۰ دلار برای تمیز کردن سواحل بپردازید

به گزارش چمدان، موضوع آسیب‌های گردشگری به ویژه آسیب گردشگری انبوه مدتی است تبدیل به یکی از دغدغه‌های جهانی شده و حتی در برخی از شهرهای گردشگرپذیر جهانی، اعتراضاتی از سوی جامعه محلی شکل گرفته و خواهان ممنوعیت ورود گردشگران به محل خود هستند.

  یک مقصد گردشگری دیگر از تعدد توریست‌ها به ستوه آمد│ کیوتو ؛ اینجا سلفی ممنوع است!
  قانون منع استعمال دخانیات در یکی از سواحل ایتالیا│ ونیزی‌ها از تابستان سیگاری‌ها را به ساحل راه نمی‌دهند