چمدان: محمدحسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی کشور گفت: فهرست‌بهای ویژه مرمت بناهای تاریخی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است.

او به تشریح این موضوع پرداخت و گفت: اولین بار در بخشنامه ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۷۸ از دستگاه‌های اجرایی خواسته شد کارها به صورت امانی اجرا نشود و در سال ۱۳۸۴ نیز اولین فهرست بهای سازمان با ۲۴۰ آیتم به صورت داخلی ابلاغ شد.

او گفت: اولین فهرست‌بهای دارای مجوز خاص نیز در سال ۱۳۸۹ با ۴۳۰ آیتم و دومین فهرست بها دارای مجوز خاص در سال ۱۳۹۱ با ۸۳۰ آیتم از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

معاون میراث فرهنگی کشور ادامه داد: پس از ۷ سال کار کارشناسی مستمر و با همکاری سازمان برنامه و بودجه فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی در خرداد ماه ۹۸ به عنوان نوزدهمین فهرست بها منتشر می شود.

این مقام مسئول ادامه داد: در تهیه این فهرست بها یک کمیته متشکل از کارشناسان ستادی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد که در بخش ستادی با استفاده از توان استانی، کمیته های استانی شکل گرفت و ۸ کمیته استانی به عنوان استان های معین و ۲۳ استان همجوار در کنار ستاد کار را پیش بردند.

طالبیان گفت: این فهرست بها با ۹۵۰ شرح ردیف و ۱۱۵۰ آیتم به عنوان ۱۹ فهرست بهای مصوب سازمان برنامه و بودجه منتشر شد و در تصویب آن بالغ بر ۱۲۰ جلسه کارشناسی تشکیل و فهرست مذکور در ۱۲ فصل و ۵ پیوست تنظیم شد.

معاون میراث فرهنگی کشور ادامه داد: در تنظیم این فهرست بها ۷ میلیون دیتا برای تنظیم آنالیز بها شرح ردیف هابر اساس کارسنجی و محاسبه تهیه شد و بالغ بر ۳۷۰۰ ساعت کار کارشناسی برای آن صرف شده است. در تهیه این فهرست بها علاوه بر استفاده از متخصصی داخلی از تجربیات پیمانکاران و استادکاران سنتی، مشاوران حوزه میراث فرهنگی و پیشکسوتان عرصه میراث فرهنگی کمک گرفته شده است.

  مصوبه مهم مجلس ؛ بناهای تاریخی بیمه می‌شوند | میراث فرهنگی مکلف به اعلام فهرست بناهای واجد ثبت ملی تا دو سال آینده شد