چمدان: خانه مهدی اخوان ثالث، شاعر معاصر و نامدار ایرانی در تهران در خیابان فاطمی قرار دارد. این خانه در مهرماه سال ۱۳۸۲ در فهرست میراث ملی قرار گرفت.

خانه مهدی اخوان ثالث سال‌ها پیش به تملک شهرداری در آمد تا به خانه موزه مهدی اخوان ثالث تبدیل شود اما هیچ اقدامی در مورد آن صورت نگرفت و فرزند این شاعر بزرگ و اعضای شورای شهر تهران در مورد وضعیت نامناسب این بنا تذکراتی را مطرح کردند. شهرداری تهران در ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که این خانه در اختیار شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران قرار گرفته‌ است.

پس از گذشت حدود یک سال، مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران گفته است که فاز مطالعاتی مرمت این بنا انجام شده و فاز عملیاتی آن شروع می‌شود.

خانه مهدی اخوان ثالث بنایی متعلق به دوره پهلوی دوم است که در خیابان فاطمی، خیابان ششم، کوچه خجسته، پلاک ۳۱ قرار دارد.

خانه مهدی اخوان ثالث
خانه مهدی اخوان ثالث
خانه مهدی اخوان ثالث
خانه مهدی اخوان ثالث
خانه مهدی اخوان ثالث
خانه مهدی اخوان ثالث
خانه مهدی اخوان ثالث
خانه مهدی اخوان ثالث

منبع عکس‌ها: سایت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران