چمدان: سروان مسعود خانجانی افزود: این بار ترافیکی در خط جنوبی جاده کرج – چالوس از میدان امیرکبیر تا کیلومتر هشت سنگین و بقیه محور نیمه سنگین و پرحجم  است.

وی اضافه کرد: اکنون وضعیت ترافیک در  آزادراه تهران – کرج – قزوین در هر ۲ مسیر شمالی و جنوبی پرحجم و روان گزارش شده است.

خانجانی خاطرنشان کرد: با توجه به اوج ترافیک، رانندگان با ماموران پلیس راه همکاری داشته باشند تا از هرگونه حوادث احتمالی پیشگیری شود.

وی یادآور شد: ماموران پلیس راه برای پیشگیری از حوادث احتمالی و ترافیک مستقر شده‌اند.